امیر الکترونیک

امیر الکترونیک

مرجعی برای مدارهای نو

به امیر الکترونیک خوش آمدید!

درباره ما

گروه امیر الکترونیک با پشتکار و تلاش برای خدمت به علاقه مندان به این رشته تشکیل شد

تا با قرار دادن مدارات عملی و تست شده باعث راحت تر شدن دسترسی علاقه مندان به

مطالب مختلف شود تا با خیالی آسوده از علم الکترونیک لذت ببرند!